Per a fer una breu història de les Falles en la Vall d'Uixó hem de retrocedir l'any 1982, any en què es va plantar el primer monument faller i es va formar la primera falla com una associació estable de convivència, d'agrupació veïnal i cultural. Va ser un grup de veïns anomenats "Pepes" (La majoria s'anomenava José/Josep o Pepe) els que de manera improvisada van formar la primera associació fallera de la Vall d'Uixó. I va ser aqueixa expressió tan valenciana, que a més va caracteritzar els preparatius del primer monument, la que va donar nom a la Falla Pensat i Fet.

L'any 1987 es va constituir la segona comissió fallera de la Vall d'Uixó, la Falla L'Ambient, nom proposat perquè s'ubicava en una zona urbanística de nova creació, on estava tot "l'ambient" de botigues, bars i zones d'oci.

L'any 1991 es van plantar per primera vegada en la Vall d'Uixó les ja tradicionals Creus de maig. Això sí, creus de maig referents al món faller, perquè abans de l'any 1936 ja es plantaven creus en la ciutat, però no eren les comissions falleres les encarregades d'això. Van ser les Falles Pensat i Fet i L'Ambient les que van iniciar aquesta tradició, recordant d'aqueixa manera que el març següent, en aqueix mateix lloc on hi havia una creu, es tornaria a plantar un monument faller.

Les dues Falles van anar convivint, encara que no va ser fins a l'any 1994 quan es va formar una nova comissió de falla, la Falla La Que Faltava, que va plantar el seu primer monument l'any 1995. La Falla La Que Faltava era la tercera comissió fallera de la ciutat, i com el seu nom indica, era "la que faltava" perquè es poguera constituir una Junta Local Fallera.

També en 1994, es va formar la Falla Les Llimeres, el nucli de la qual es va formar en el barri antic de la Vall d'Uixó que porta el mateix nom. Com van fer els components de la Falla La Que Faltava, els veïns de Les Llimeres també van plantar el seu primer monument faller l'any 1995. I eixe any va nàixer la Falla Sud-oest, ubicada a l'avinguda del mateix nom. La Falla Sud-oest va plantar monument faller l'any 1996.

Des de l'any 1995 es mantenien diverses conversacions i contactes per intentar formar una comissió gestora que donara pas a una futura Junta Local Fallera. Però, no seria fins a l'any 1996 quan es va formar definitivament la Junta Local Fallera, tenint com a president honorífic al llavors alcalde Vicente Aparici i Moya, i com a president a José Benet Galindo, ambdós pertanyents a la comissió de la Falla L'Ambient.

Així va quedar configurat el món faller de la Vall d'Uixó durant 8 anys, fins que en 2004 neix la sisena comissió fallera de la ciutat, la Falla Corts Valencianes - Polígon III. És l'any 2005 quan planten el seu primer monument en una zona en apogeu anomenada Polígon III, guanyant el primer premi de falles grans amb la seua primera plantà.

L'any 2011, la conjuntura econòmica del moment va tindre les seues conseqüències en el món faller, i a causa de les progressives retallades pressupostàries per part del consistori municipal cap a Junta Local Fallera, no es van poder afrontar les despeses de representació que suposaven les Corts d'Honor de les Falleres Majors. Ja en el 2012, la situació va portar a no poder comptar tampoc amb la representació de les Falleres Majors de la Ciutat, sent les primeres Falles sense màximes representants des de la creació de Junta Local Fallera.

Novament, al 2013 i de cara a l'any 2014, ressorgiren els càrrecs desocupats els últims anys, i es tornà a comptar amb la completa màxima representació de la festa fallera. I ja, als anys 2015 i 2018 es viu un ressorgir faller amb el naixement de les falles Ja Estem Tots i Guitarrista Tàrrega respectivament. La creació d'aquestes dos joves comissions suposa l'expansió de la festa a noves zones com la Plaça del Circ o l'àrea urbana vora el riu Belcaire, i una mostra de què la flama seguix i seguirà viva al municipi.